پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

برگزاري کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد

کد خبر: 31077 تاریخ انتشار: 1397/09/11 10:19:24
نمایش: 76
اخبار
جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان شهرکرد به رياست مهندس ارژنگ برگزار گرديد  اين جلسه به منظور پيگيري جذب اعتبارات پروژه هاي سال 97 شهرستان شهرکرد تشکيل گرديد در اين جلسه فرماندار شهرستان شهرکرد با توجه به ابلاغ تخصص اعتبارات بر عملياتي نمودن پروژه هاي مصوب اين شهرستان تاکيد نموندلازم به ذکر است تاکنون از منابع اعتبارات( استاني) توازن، مصوب قانون تنش آبي 59 ميليارد و470ميليون تومان اعتبارات مصوب به اين شهرستان ابلاغ گرديده که از اين مبلغ 16 ميليارد تومان تخصيص به دستگاههاي اجرايي شهرستان شهرکرد ابلاغ شده است

افزودن دیدگاه