پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
فرمانداري شهرستان فارسان

جلسه برنامه ريزي وهماهنگي برنامه آموزشي مراکز آموزش فني وحرفه اي شهرستان فارسان با حضور مدير کل سازمان فني وحرفه اي استان

فرماندار شهرستان فارسان گفت : برگزاری دوره های آموزشی مراکز فنی وحرفه ای باید در راستای اشتغال جوانان برگزار شود

کد خبر: 31087 تاریخ انتشار: 1397/09/13 08:41:37
نمایش: 31
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان- مدير کل سازمان فني وحرفه اي استان ومديران شهرستاني جلسه اي به منظور برنامه ريزي وهماهنگي برگزاري دوره هاي آموزشي مراکز فني وحرفه اي در محل فرمانداري برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان گفت :  برگزاري دوره هاي مراکز آموزش فني وحرفه اي  شهرستان  بايد در راستاي اشتغال جوانان برگزار شودوي افزود بازار کار واشتغال زايي در جامعه با برگزاري دوره هاي آموزشي مراکز فني وحرفه اي بايد  مکمل ودر يک راستا انجام شود
در پايان جلسه سرپرست جديد مرکز فني وحرفه اي شهرستان معرفي واز زحمات مدير قبلي تقدير وتشکر به عمل آمد

افزودن دیدگاه