پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

فضاي مجازي بر افراد خانواده تاثيرگذار است

کد خبر: 31100 تاریخ انتشار: 1397/09/14
نمایش: 634
اخبار
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري چهارمحال و بختياري گفت: آموزش استفاده از فضاي مجازي از مهمترين ضرورت و نياز براي خانواده هاست، زيرا رويکردهاي فضاي مجازي مي تواند بر روي افراد خانواده تاثيرگذار باشد.
الله کرم نصيري روز چهارشنبه در کارگاه آموزشي يکروزه سواد فضاي مجازي ويژه مديران چهارمحال و بختياري افزود: ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي در عصر حاضر ، به همراه تحولاتي که در اين فضا به وجود آمده است، بسياري از کارکردهاي خانواده ها را تحت تاثير قرار داده است.

وي، به مباحث آسيب شناختي نهاد خانواده، به عنوان يکي از محورهاي مهم بررسي آسيب هاي ناشي از تحولات اجتماعي اشاره کرد و افزود: بسياري از اين تحولات و دگرگوني هاي جامعه بر خانواده تحميل مي شود.

به گفته نصيري، ارتباط از طريق فضاي مجازي در سال هاي اخير جايگاه قابل توجهي در بين نسل جوان و نوجوان جامعه پيدا کرده است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري چهارمحال و بختياري افزود : شبکه هاي اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي افراد تاثير گذارند و در شکل دهي به هويت فرد نقش دارند و حتي ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه نيز اثر دارد.

وي يادآور شد : تمامي افراد به ويژه نوجوانان و جوانان بايد براي ورود به دنياي مجازي اطلاعات کافي در اختيار داشته باشند تا دچار مشکلات مالي ، اجتماعي و روحي رواني نشوند.

نصيري تصريح کرد : فضاي مجازي به عنوان يک پديده نوظهور در بسياري از عرصه ها و جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي افراد حضوري تاثير گذار است، اما در برخي از موارد آسيب هاي اجتماعي جبران ناپذيري را وارد کرده است. 

وي تصريح کرد : در کنار مزايا و فرصت ها فضاي مجازي، آگاهي بخشي از تهديدات فضاي مجازي مي تواند نقش مهمي در فرهنگ سازي براي کاهش آسيب هاي فضاي مجازي در جامعه شود.

در کارگاه آموزشي ارتقاء سواد فضاي مجازي چهارمحال و بختياري 160نفر از مديران دستگاه هاي اجراي حضور داشتند.

افزودن دیدگاه