پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

فرم ثبت نام مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان

دانش آموختگان رشته های رایانه،مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی سازمان نظام برگزار می گردد، موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت سازمان نظام در می آید.