پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختياري:

146طرح نيمه تمام قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارد

کد خبر: 30879 تاریخ انتشار: 1397/07/25
نمایش: 1701
اخبار
استاندار چهارمحال و بختياري گفت:هم اکنون در اين استان 146طرح نيمه تمام قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارد و دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه اقدام کنند.
اقبال عباسي شامگاه چهارشنبه در شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: مديران دستگاه هاي اجرابي چهارمحال و بختياري، در واگذاري طرحهاي نيمه تمام و قابل برون سپاري به بخش خصوصي همت بيشتري داشته باشند.

وي يادآور شد: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري در تمامي جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان روند واگذاري طرحهاي نيمه تمام و قابل برون سپاري به بخش خصوصي را گزارش دهد.

رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري اظهار داشت: شناسايي طرحهاي جديد نيمه تمام و قابل برون سپاري به بخش خصوصي در دستورکار فرمانداران شهرستان هاي 9 گانه استان باشد.

وي گفت: شناسايي سرمايه گذاران به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف چهارمحال و بختياري و فراهم کردن تسهيلات مورد نياز براي آنان ، از برنامه هاي ديگر مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران شهرستان هاي 9 گانه استان باشد.
عباسي تاکيد کرد: دانشگاه علوم پزشکي، شرکت آب منطقه اي و اداره کل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري در واگذاري طرحهاي نيمه تمام و قابل برون سپاري به بخش خصوصي فعالتر عمل کنند.

وي، تعطيلي طرحهاي در دست ساخت از سوي پيمانکار به دليل داشتن طلب از مجري طرح را غيرقانوني عنوان کرد و گفت: پيمانکاران به هيچ وجه نمي توانند طرح هاي زيربنايي را که در آن مشغول کارند ، تعطيل کنند و بايد براساس پيمان تا پايان طرح به کار خود ادامه دهند.

عباسي افزود: چنانچه هر کدام از پيمانکاران در هنگام اجراي طرح ، از مجري طرح ، معوقات يا طلبي داشته باشند آن را از طريق استانداري پيگيري کنند و طلب داشتن را بهانه تعطيلي طرحهاي عمراني قرار ندهند، چرا که براساس قانون بايد از آن طرح خلع يد شوند.

وي افزود: پيمانکاراني که از 4ماه قبل طلب دولتي دارند،حدود 20 تا 50 درصد تعديل دريافت مي کنند.

عباسي، با اشاره به غيبت برخي مديران کل دستگاه هاي اجرايي در جلسات تصميم گيري مانند شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال و بختياري افزود: هيچ مديري حق ندارد بدون هماهنگي قبلي و بدون عذر موجه، نماينده به جلسات اعزام کند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري نيز گفت: 146 طرح قابل واگذاري به بخش خصوصي از محل تملک دارايي هاي سرمايه اي در استان شناسايي شده است.

طهمورث الياسي بختياري تصريح کرد: سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و تعاوني از زمان واگذاري يا بهره برداري از 10 سال معافيت مالياتي بهره مندي مي شوند.

وي يادآور شد: زمينه هاي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در چهارمحال و بختياري فراهم شده است و مسئولان اين استان آماده همکاري با بخش خصوصي در اين رابطه هستند.

الياسي بختياري اظهار داشت: افزايش اشتغال، کاهش نرخ بيکاري و رونق اقتصادي از مهمترين دستاوردهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.

واگذاري طرحهاي نيمه تمام و قابل برون سپاري به بخش خصوصي از مهمترين طرح هاي دولت تدبير و اميد در نقاط مختلف کشور و چهارمحال و بختياري است.

افزودن دیدگاه