پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري

مديريت جهادي و استفاده بهينه از منابع موجود بهترين هنر مسئولان خدمات رسان در امور شهري است.

کد خبر: 42166 تاریخ انتشار: 1398/04/11
نمایش: 1431
اخبار
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري روز سه شنبه در جلسه پيگيري جذب اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي گفت: مديريت جهادي و استفاده بهينه از منابع موجود بهترين هنر مسئولان خدمات رسان در امور شهري است.
مجيد نظري دهکردي گفت: امسال فرايند مشارکت در عمران و توسعه شهري در دستورکار جدي دولت قرار دارد که بايد دستگاه هاي خدمات رسان و شهرداري ها در اين زمينه پيشرو باشند.

نظري اظهار داشت: شهرداري‌ها، کانون راهبري امور شهري هستند و بهترين راه حل براي عبور از مشکلات اين دستگاه خدمات رسان، تقويت تعامل بين بخشي و مشارکت با بخش خصوصي است.

وي افزود: حوزه مديريت شهري بايد ارتباط هدفمند و برنامه محوري را با ساير بخش‌هاي اجرايي و مردمي داشته باشد و از ظرفيت‌هاي موجود در راستاي توسعه و عمران و زيباسازي مبلمان شهري به نحو شايسته بهره مند شوند.

نظري تاکيد کرد: شهرداري‌ها بايد به عنوان بازوان حمايتي و در راستاي پيشبرد امور گام بردارند و با اعتبارات اندک، با مديريت منسجم و کارآمد بهترين خدمات را ارائه کنند.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار چهارمحال و بختياري گفت: شهرداران بايد کارکردي مؤثر دارند و به عنوان سربازان اقتصادي، نقش کليدي در تحقق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين برهه زمان ايفا مي‌کنند.

وي ادامه داد: تکميل و به نتيجه رسيدن طرح‌هاي نيمه تمام شهري بايد در اولويت امور شهرداري قرار گيرد و با توجه به محدوديت اعتبارات دولتي پروژه جديد و هزينه بر تعريف نشود.

نظري افزود: طرح‌هاي مردم محور نيز از اهميت زيادي برخوردار است و شهرداري‌ها مشارکت دادن مردمي را بايد برجسته سازي و دستور کار اولويت طرح هاي عمراني مدنظر داشته باشند.

به گفته نظري، در شرايط کنوني به مديران جهادي‌، پاکدست و شجاع نياز است و متوليان امور شهري نيز بايد جسارت انجام کارهاي بزرگ را داشته باشند و دستگاه‌هاي نظارتي براي تأمين منافع مردم اين گونه مديران را همراهي و ياري کنند.

افزودن دیدگاه