پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

سامانه تدارکات الکترونیکی

لیست تجهیزات مورد نیاز استانداری چهارمحال و بختیاریدر حال حاضر موردی وجود ندارد.جهت شرکت در استعلام به سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.


سامانه تدارکات الکترونیکی