پرتال استانداری چهارمحال و بختیاری

تلفن و آدرس تماس


آدرس : شهرکرد، چهار راه دولت
کدپستی ۸۸۱۵۷۱۳۱۱۱
تلفن: ۳۳۳۳۲۸۰۰و۰۳۸۳۳۳۳۲۴۲۴
فاکس: ۰۳۸۳۳۳۳۰۱۲۵